på Avernakø

Ø-inspirationer

Home  

Rückblick
Retrospect

Ø

Kunstforening

Avernakø/Korshavn

Insel
The island  

Neuigkeiten News  

Avernakø/Korshavn Kunstforening byder velkommen til et af Danmarks smukkeste naturområder,
Det Sydfynske Øhav, og til øen Avernakø!

Medlemskab:


Et års medlemskab 100 kr.


Avernakø/Korshavn Kunstforening
blev oprettet i 2004. Ideen opstod af det faktum, at der, sammenholdt med det lille antal beboere (ca. 100), bor et forholdsvis stort antal kunstnerisk aktive mennesker på den smukke ø. Indtil 2012 afholdt vi faste sommerudstillinger. I dag har vi ikke et fast udstillingssted. Med temaet Ø-INSPIRATIONER arbejder foreningen i stedet med skiftende udstillinger og arrangementer på øen.

intro-eng intro-deutsch

Vi takker for den store interesse, som mange tusinde besøgende har vist for vores Ø-INSPIRATIONER gennem tiden!

Website: Grafik Design Foto: H.U. Müller &  A. Genster. Redaktion: A. Genster